Kampaania käigus paigaldatati tennisekeskustesse spetsiaalsed konteinerid, kuhu kasutatud pallid kogutakse. Lisaks paigaldati väljakutele kleebised “Pall pole prügi!”, mis suunavad palle selleks ettenähtud konteineritesse viskama. Konteinereid tühjendatakse regulaarselt ja kogutud pallid ladustatakse – just siin tuleb kampaaniale appi CRONIMET Nordic. “Nad pakuvad oma platsidel Tallinnas ja Tartus kokku kogutud pallidele peatuspaiga, kuni leitakse neile uus otstarve ressursina,” ütles projekti algataja Eva Truuverk. “Kolme kuu jooksul kogutakse kokku hinnanguliselt 20 000 palli, ja tuleva aasta alguseks loodetavasti teist sama palju.”

Teeme Ära koristustalgute vedaja Eva Truuverk on CRONIMETiga koostööd teinud juba alates esimese koristusaktsiooni korraldamisest Eestis aastal 2008. “ CRONIMETi juht Eva Pedjak on väga usaldusväärne ja abivalmis partner. Ta pakub alati omalt poolt midagi lisaks ja teeb rohkem kui algselt plaanis,” ütles Eva Truuverk.

Tennis on üks enam keskkonda kahjustav spordiala. Jättes kõrvale motospordi, asub tennis jalgpalli ja golfi järel selles pingereas kolmandal kohal. Kui jalgpall ja golf on esireas pigem väljakute kastmiseks kuluva vee raiskamisega, siis tennise põhimureks on pallid. Tennisepalli tootmine on ressursimahukas, neid toodetakse meeletus koguses ja nende lagunemine võtab aega 400 aastat.

Eestis harrastab tennist üle 10 000 inimese. Igal aastal võetakse purkidest välja ca 120-140 tuhat uut tennisepalli. Enamust neist kasutatakse väljakul vaid 4-5 korda ja pärast seda rändab kolmandik pallidest olmeprügisse.

Tennisega mitte seotud inimesed, kes leiaksid kasutatud pallidele rakendust (lasteaiad, kunstiringid, lemmikloomakeskused jt) samas ei tea, kust tasuta materjali otsida.